Κατασκευή e-Shop

με επιδότηση ΕΣΠΑ 100% ως 5000 € 
e-λιανικό – click away

Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος e-Shop με ΕΣΠΑ στήριξη καταστημάτων λιανικού εμπορείου.

Δράση «e-λιανικό»

Προϋπολογισμός 80 εκατ. ευρώ για το σύνολο της χώρας

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο και εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι : Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

 • Υφιστάμενες έως και την 30.09.2019
 • Νεοσύστατες από 01/10/2019 μέχρι τις 07/11/2020.

Επιδότηση εως 5.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση με Βασικές Προϋποθέσεις :

 • να έχουν ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47 και Αναλυτικοί αυτού με την εξαίρεση τους τομείς αλιείας και προϊόντων καπνού)
 • να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών.
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους έστω για μία ημέρα στο διάστημα lockdown
 • να έχουν ολοκληρώσει  (υλοποίηση, τιμολόγηση, εξόφληση και οριστικοποίηση των σχετικών δαπανών) από 18/03/2020 έως και πριν την υποβολή της αίτησης, την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος που θα πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 1. Να λειτουργεί σε δύο γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version,
 2. Να συνοδεύεται από λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών
 3. Να διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) .

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Eξυπηρετητές/διακομιστές (server) ,πληκτρολόγια, οθόνη, απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα, ή απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS)
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop)
 • Τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία ή αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.)
 • Σχεδίαση, ανάπτυξη, αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop συμπεριλαμβανομένων των λογισμικών παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών και υπηρεσιών Φιλοξενίας (hosting, collocation, κτλ.)
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Η Δράση αναμένεται να προκηρυχθεί εντός Ιανουαρίου 2021 και η περίοδος υποβολής θα ανακοινωθεί στην πρόσκληση και θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες.


Ηλεκτρονική Υποβολή

Για τη χρηματοδότηση από την Δράση, απαιτείται η υποβολή Αίτησης σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση της Δράσης, στην οποία θα επισυνάπτονται, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

 • Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr
 • Παραστατικά προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών για την δημιουργία ή την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης
 • Αποδεικτικά στοιχεία της δημιουργίας/αναβάθμισης του ηλεκτρονικού καταστήματος (πχ ηλεκτρονική διεύθυνση)
 • Φωτογραφίες του φυσικού καταστήματος με εμφανή τα στοιχεία ταυτοποίησης .

Επικοινωνία :

Αναλαμβάνουμε την αίτηση και την κατασκευή του καταστήματος σας αμεσα. τηλεφωνήστε τώρα και πάρτε την προσφορά

τηλ.  6974804865  – 2221032204